#EfterCorona

Här bevakar vi Corona ur ett långsiktigt politiskt perspektiv.

⏳⏳⏳⏳ ⏳⏳⏳⏳

⏳⏳ ⏳⏳⏳⏳⏳ ⏳⏳⏳ ⏳⏳⏳ ⏳ ⏳ ⏳⏳⏳⏳ ⏳⏳ ⏳⏳ ⏳

⏳ ⏳⏳⏳⏳⏳ ⏳ ⏳

⏳⏳ ⏳ ⏳ ⏳⏳⏳⏳ ⏳⏳⏳ ⏳ ⏳ ⏳ ⏳⏳ ⏳⏳⏳ ⏳ ⏳⏳⏳⏳

⏳ ⏳⏳⏳ ⏳⏳⏳⏳

⏳⏳⏳⏳ ⏳⏳ ⏳ ⏳ ⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳ ⏳⏳ ⏳⏳

⏳ ⏳ ⏳ ⏳⏳ ⏳⏳⏳

⏳ ⏳ ⏳⏳⏳⏳⏳⏳ ⏳⏳ ⏳⏳⏳⏳⏳ ⏳⏳ ⏳ ⏳⏳⏳⏳⏳ ⏳