#Eftercorona

#EfterCorona: Vad kvarstår efter att viruset försvunnit?

Nu går Kontext ihop med Nyhetsbyrån Järva, Kultwatch, Feministiskt perspektiv, Arbetaren och youtubeshowen Snaaacket i en journalistisk satsning med syfte att bredda rapporteringen kring coronakrisen. Den har två syften:

  • Att rapportera om de snabba beslutsprocesser som just nu genomförs och som innebär inskränkningar i demokratin och rörelsefriheten.
  • Att samla de konstruktiva förslag som coronakrisen ger upphov till.

Bakgrunden är att vi sett hur coronaviruset ger upphov till två parallella politiska utvecklingar. Röster höjs för fler repressiva åtgärder, påskyndad lagstiftning och hårdare tag. Undantagstillstånd förespråkas, militär på gatorna, massövervakning och lockdown. Som journalister krävs det en bevakning inför dessa lagförslags långsiktiga konsekvenser som når läsarna. 

Det kan handla om hur aborter stoppas i delstaten Ohio med hänvisning till corona, hur militär vandrar på gator både i Europa och Latinamerika och hur Danmark valt att stänga sina gränser. I Sverige försökte regeringen i veckan klubba igenom ett förslag som skulle förflytta en del av makten från riksdagen till regeringen. 

Vad kvarstår efter att viruset försvunnit? 

Samtidigt har krisen blottat många brister inom välfärden, arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Viruset slår olika beroende på om människor bor trångt, samtidigt som personer som har privata sjukvårdsförsäkringar har bättre möjlighet att få vård. Medan vissa yrkesgrupper utan problem kan förflytta sitt arbete till hemmet blir andra av med sina anställningar. 

I ojämlikhetens spår uppstår nya berättelser. Medierna har här en viktig uppgift att skildra nya perspektiv på samhällets organisering.

Det som saknas i rapporteringen kring corona är den journalistiska bevakningen utifrån ett långsiktigt politiskt perspektiv. Nu påbörjar vi därför satsningen #Eftercorona, som syftar till att se krisens politiska konsekvenser, genom att granska de beslutsprocesser som nu genomförs snabbare än någonsin. 

På samma gång ställs krav på solidaritet. I sociala medier syns engagemang från privatpersoner, men också kritik mot en välfärd som inte fungerar och upprop som kräver politiska förändringar, vilket nu också kommer att uppmärksammas i medier under rubriken #Eftercorona. Hur har coronakrisen blottat vad som inte fungerar? Vilka samhällsförbättringar vill människor ha? 

Trots de liv som coronaviruset har skördat, så visar situationen på att ett annat system och samhälle är möjligt.

Vi bjuder nu in alla medier att rapportera under hashtaggen #Eftercorona och producera journalistik med fokus på den långsiktiga politiska dimensionen av krisen. Här kan medier fånga upp människors oro, kritik och förslag kring hur samhället hade kunnat förbättras.

Just nu medverkar följande medier under #Eftercorona:

Kontext kommer att fråga experter och berörda om hur de önskar att samhället organiserades efter Corona. 

Nyhetsbyrån Järva kommer att skildra hur Corona påverkar och förändrar orten, och samtidigt vara ortens megafon.

Tidningen Syre kommer att skriva om vad som krävs för att skapa ett demokratiskt och frihetligt ekologiskt och socialt hållbart samhälle i krisens spår.

Youtubeshowen Snaaacket kommer att sända ett liveprogram där de karantänsnackar med några utvalda gäster om Corona. 

Arbetaren kommer att rapportera om organisering, kamp och strejker i coronas spår, om hur ekonomi och arbetsmarknad skulle kunna organiseras annorlunda och noga bevaka den ekonomiska kris vi står vid randen av.

Plattformen Kultwatch kommer att göra en visionär kulturpolitisk lista utifrån kulturarbetares villkor.

Förutom dessa kommer även Feministiskt perspektiv medverka.

I samarbete med Kontext kommer också en rad forskare att hålla i en studiecirkel online, där de tillsammans med er diskuterar samhället efter Corona tillsammans med er, utifrån sin expertis. Den börjar nästa vecka. Håll koll på vår Facebook eller Instagram för mer information.

Vill du skriva för Kontext under rubriken #EfterCorona? Här hittar du kontaktuppgifter till våra redaktörer.


Fortsätt läsa

Kultur: Folkfesten som blev ett fiasko

Under upptrappningen inför Eurovision tycks Malmö stad ha hoppats på att invånarna ska kunna bortse från folkmordet i Gaza i en vecka. Istället blev det tvärtom. Elina Pahnke rapporterar från en Malmövecka då staden vaktades av prickskyttar.

Läs mer

Politik: Malmös solidaritet med Palestina i bilder

Just nu pågår Eurovision Song Contest i Malmö. Protesterna mot att Israel är representerat i tävlingen, trots att landets militär just nu genomför ett folkmord i Gaza, har varit omfattande. Den Malmöbaserade fotografen Ikram Abdulkadir har varit på plats de senaste dagarna. Det här är hennes bilder.

Läs mer

Politik: 200 dagar i Gaza

Efter tvåhundra dagar av ett krig som trotsar alla beskrivningar är det inte Gaza som chockar mig. Det är avhumaniseringen och relativiseringen av palestiniernas människovärde.

Läs mer