#Eftercorona

Enkät: Så vill vi att arbetsmarknaden organiseras #EfterCorona

Kontext frågar Mohammed Mosawi, Daria Bogdanska och Niklas Selberg om vilka möjligheter för förändringar på arbetsmarknaden som Corona kan öppna upp för. 

Mohammed Mosawi, 20 år, som har tillfälligt uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen:

Vilka problem med arbetsmarknaden har tydliggjorts i samband med corona?

– Det har blivit svårare. Jag pluggar till betongarbetare och ska på praktikplats men de tar inte praktikanter på intervjuer och anledningen är corona. Det kommer påverka mitt uppehållstillstånd som är enligt gymnasielagen. Vi måste hitta fast jobb inom sex månader, men om vi inte får praktik – hur ska vi få fast jobb?

Hur hade du velat organisera arbetsmarknaden efter corona?

– Om de tar bort den här lagen att man måste hitta fast jobb inom sex månader skulle det minska stressen. Många av mina vänner har fått uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, men de är stressade hela tiden. De frågar mig hela tiden: har jag hittat jobb? Många jobb kräver dessutom körkort, men nu kan jag inte boka tid för uppkörning. Om de tog bort kravet om fast jobb inom sex månader skulle det bli mer lugnt i samhället. 


Daria Bogdanska, fackligt aktiv och serietecknaren bakom boken Wage slaves:

Vilka problem med arbetsmarknadens organisering har tydliggjorts i samband med corona?

Det uppenbara är det som det varnades om redan länge sedan: den explosiva mixen. Otrygga anställningar och exkluderande socialförsäkringssystem som gör att många kommer hamna i extrem ekonomisk otrygghet. Problemet har funnits länge men har blivit extremt tydligt nu. 

Årtal av reformer som genomfördes både av moderater och sossar har konsekvent gjort det dyrare och svårare att omfattas av till exempel a-kassa, vara med i facket, samt ställt mycket strängare krav som arbetslösa. Visstidsanställningar har växt med 400% sedan 1990-talet. “Timmar” som anställningsform regleras inte ens i lagen men ökar mest idag. 

Under lång tid har man betalat för företagens möjlighet till “flexibilitet” med vissa gruppers trygghet. De som påverkas av krisen mest är anställda inom städ, detaljhandel, hotell och restaurang och kultur. Detta är också folk som jobbar i branscher med flest korta visstidsanställningar, över femtio procent. Värt att nämna är också att detta är branscher som ofta domineras av kvinnor, unga och migranter. Det är just de som betalar det högsta priset för den här krisen. 

”Det är hög tid att demokratisera arbetsmarknadens regler som präglas av auktoritära maktrelationer som inte hör hemma i ett riktigt demokratisk samhälle som vi vill ha.”

Daria Bogdanska

Hur vill du organisera arbetsmarknaden efter corona?

Det är extremt viktigt att så snart som möjligt begränsa otrygga anställningar men skyddande lagstiftning kommer inte göra hela jobbet åt oss. Framför allt måste vi som arbetar börja tänka på hur vi vill ha det och hur vi kan nå dit. Det är hög tid att demokratisera arbetsmarknadens regler som präglas av auktoritära maktrelationer som inte hör hemma i ett riktigt demokratisk samhälle som vi vill ha. Efter corona kommer andra kriser, och vi som jobbar måste göra oss redo för detta. För detta måste vi först bli eniga om att det inte är vi som ska stå för riskerna medan företagen bara tar vinsterna. Och sedan måste vi organisera oss där vinsterna skapas, alltså på jobbet.


Niklas Selberg, forskare i arbetsrätt vid Lunds universitet:

Vilka problem med arbetsmarknadens organisering har tydliggjorts i samband med corona? 

Att den förstärkt ojämlikheten – alla kan inte arbeta hemifrån, till exempel. Mycket arbete är idag felvärderat – det arbete vi är i störst behov av idag utförs av de med sämst villkor och låga löner.

De med tillsvidareanställningar får lönegaranti, a-kassa och korttidspermittering och företagen får olika subventioner och skattelättnader. Arbetare med tidsbegränsade anställningar, gig-arbetare blir av med jobbet och står utan inkomst.

Samhället är inte starkare än den svagaste länken på arbetsmarknaden: det är en risk för oss alla om många direkt svälter om de inte kan få arbete för dagen – då går de till jobbet även om de är sjuka. Redan dåliga villkor har blivit ännu farligare.

”Mänskligt arbete skapar värden i samhället, och reproduktivt arbete – bland annat hälso- och sjukvård, barn- och äldreomsorg – måste värderas högre.”

Niklas Selberg

Hur hade du velat organisera arbetsmarknaden efter corona?

En mer heltäckande inbäddning av arbetet i skyddsmekanismer krävs – i framtiden kan inte de utan tillsvidareanställning lämnas utanför inkomstskydd vid sjukdom och arbetsbrist.

Reglering av arbetet måste utformas med utgångspunkt i de med störst skyddsbehov. De så kallade ’atypiska’ anställningarna – som är väldigt vanligt förekommande – måste förbättras avsevärt.

Förutom att resurser måste omfördelas till den offentliga sektorn och det offentliga åtagandet för reproduktivt arbete måste utökas, så krävs en uppdaterad syn på produktivitet och belöning: mänskligt arbete skapar värden i samhället, och reproduktivt arbete – bland annat hälso- och sjukvård, barn- och äldreomsorg – måste värderas högre. Aldrig mer kan vi tala om en närande privat och en tärande offentlig sektor: den ena fungerar inte utan den andra – och detta måste innebära omfördelning till de anställda i offentlig sektor.


Fortsätt läsa

Kultur: Folkfesten som blev ett fiasko

Under upptrappningen inför Eurovision tycks Malmö stad ha hoppats på att invånarna ska kunna bortse från folkmordet i Gaza i en vecka. Istället blev det tvärtom. Elina Pahnke rapporterar från en Malmövecka då staden vaktades av prickskyttar.

Läs mer

Politik: Malmös solidaritet med Palestina i bilder

Just nu pågår Eurovision Song Contest i Malmö. Protesterna mot att Israel är representerat i tävlingen, trots att landets militär just nu genomför ett folkmord i Gaza, har varit omfattande. Den Malmöbaserade fotografen Ikram Abdulkadir har varit på plats de senaste dagarna. Det här är hennes bilder.

Läs mer

Politik: 200 dagar i Gaza

Efter tvåhundra dagar av ett krig som trotsar alla beskrivningar är det inte Gaza som chockar mig. Det är avhumaniseringen och relativiseringen av palestiniernas människovärde.

Läs mer