Kultur

Allt som rör kultur och populärkultur. Vi närmar oss fenomen och tendenserna i det offentliga samtalet utifrån analys och kritik.

Dikt: Jag tror jag kanske nån gång drömde om

Læs mere