Kultur

Allt som rör kultur och populärkultur. Vi närmar oss fenomen och tendenserna i det offentliga samtalet utifrån analys och kritik.

Essä: Humanismens status i klimatkrisen

 Har humanismen fått en särskild status i klimatkrisen? Vilka antaganden grundar sig den statusen i sådana fall på? Idéhistorikern och författaren Johan Espersson undersöker om…

Læs mere