Sökresultat för ""

Rörelsejuridik – vad är det och hur kan det användas?

2015 släpptes juristen och organisatören Rami Al-Khamisis rapport ”Rörelsejurister”, av tankesmedjan Arena Idé. Rapporten var den första i sitt slag i Sverige, och hade som ambition att inspirera jurister att forma nya strategier för hur juridiken kan spela en viktigare roll för utsatta människor, och synliggöra strukturella orättvisor inom det svenska rättssystemet. Fyra år efter rapportsläppet var det dags för en uppföljare. Tillsammans med juriststudenten Miran Kakaee har Rami Al-Khamisi skrivit den nya rapporten ”Rörelsejuridik som motstånd.” Rami Al-Khamisi och Kontexts politiska redaktör Silas Aliki, som även den är jurist ,  träffades en förmiddag på Folkets Husby för att prata. Läs deras samtal om vad som hänt under de senaste fyra åren, vad rörelsejuridiken kan bidra med i kampen för ett bättre samhälle, och om förhoppningar inför framtiden.

Läs mer

Ortenrörelsen som blev utelåst

Vad händer när vänstern och högern börjar använda samma problemformuleringar? Silas Aliki läser “När betongen rätar sin rygg” och ser en arbetarrörelse som har låst dörren när arbetarklassen knackar på.

Läs mer

Recension: Vilka bryr sig om arbetarklassen?

“Förortsrörelser” är samlingsnamnet på de organisationer som under 00-10-talet växte fram i Sveriges förorter för att kräva bättre levnadsvillkor. Sarra Anaya har läst “När betongen rätar sin Rygg” – en sammanställande intervjubok med rörelsernas initiativtagare som var och är aktiva i Stockholm, Malmö och Göteborg.  

Läs mer