Sarra Anaya är Kontexts kulturredaktör. Hon är även verksam som konstnärlig ledare och redaktör för översättningsprojektet Shaerat som introducerar arabiska författare och poeter för en svensk publik. Hon har ingått i skrivkollektivet Ce(n)sur tillsammans med Morgan Lindengren, Burcu Sahin, Emilia Felix, Judith Kiros (Kontext litteraturredaktör) och Oliver Stridsberg. Sarra Anaya har också jobbat som lokalvårdare, avlösare och hållit i poesi-workshops för ungar. Sarra Anaya har även gått Biskops-Arnös författarlinje och jobbat som redaktör för tidskriften Glänta.