Politik

Sverige bör stoppa vapenimporten från Israel

Silas Aliki skriver om Sveriges försvarsmakts nya vapenavtal med Israeliskt vapenföretag

Den 25 oktober i år, mitt under pågående krig i Palestina och Israel, ingick den svenska Försvarsmakten ett miljardavtal med det israeliska vapenföretaget Elbit Systems. Enligt pressmeddelandet på bolagets hemsida kommer affären ”att medföra omfattande expansion av Elbit Systems Sweden.”

På företagets hemsida står att bolaget är olikt alla andra försvarsindustribolag. Det beror, enligt hemsidan, på att ”alla våra lösningar är beprövade och har använts eller testats i riktig operativ miljö.”. Det vill säga, produkterna har prövats ut på bland annat den palestinska befolkningen innan de lades ut till försäljning. Ett exempel på det är att det är Elbit Systems som byggt de högteknologiska stängsel som byggs runt Västbanken. Den teknologin har också sålts vidare till europeiska länder för att hjälpa EU-länder att övervaka och utestänga människor på flykt från att ta sig till Europa. Elbit Systems bygger också drönare som bland annat använts för att övervaka och bomba Gaza under 2014, då bolagets intäkter också steg kraftigt. 

Sverige har sedan ett antal år tillbaka köpt vapen från israeliska företag för stora summor, men avtalet som slöts i oktober innebär ett inköp för 1,7 miljarder svenska kronor, betydligt större än tidigare

Enligt den svenska krigsmateriellagen får Sverige endast exportera vapen om om säkerhets- eller försvarspolitiska skäl finns för det och exporten inte strider mot Sveriges utrikespolitik eller internationella förpliktelser.  Det brukar tolkas som att Sverige inte får exportera till krigförande länder, eller länder som bryter mot mänskliga rättigheter. Det följs inte alltid, men har historiskt sett ansetts förhindra svensk vapenexport till Israel. Sverige exporterar inte heller till exempelvis Ryssland, Iran eller Nordkorea. 

2022 förändrades det, när Sverige tillät export av materiel till Israel för nästan 5 miljoner kronor. 

ISP, Inspektionen för strategiska produkter, är den svenska myndighet som hanterar frågor om svensk vapenexport och -import, samt riktade sanktioner mot vissa länder. De sanktioner som Sverige tillämpar är de som är beslutade av FN eller EU.  ISP motiverade, i ett möte med Svenska Freds, beviljandet av exporten till Israel 2022 med att svensk krigsmaterielindustri är beroende av viss import från israeliska företag och menar att ett exportstopp skulle sätta det berörda vapenföretaget i en jobbig sits. Sverige har sedan ett antal år tillbaka köpt vapen från israeliska företag för stora summor, men avtalet som slöts i oktober innebär ett inköp för 1,7 miljarder svenska kronor, betydligt större än tidigare.

Vapenavtalet som nu tecknats kommer att göra Sverige mycket beroende av det israeliska vapenföretaget Elbit Systems. Det är känslig och komplicerad materiel som Sverige har investerat i. Avtalet gäller en uppdatering och digitalisering av arméns ledningssystem LSS Mark, som på Försvarsmaktens hemsida beskrivs som ” det sammantagna system av system som möjliggör att krigsförbanden, inom alla stridskrafters rörliga markförband, kan ledas i fält från divisionschef till soldat.”. Det innebär att Elbit Systems kommer att utveckla och installera tekniska lösningar för ledningen av hela den svenska armén, allt ifrån mjukvaran som finns i stridsvagnars datorer till de datorprogram som hjälper militära staber att kontrollera trupprörelser på marken.

Tobias Wennberg, VD för Elbit Systems Sweden, säger om affären att den ”är en oerhörd framgång och en milstolpe för oss som bolag” och att avtalet ”stärker vår position som den primära partnern till armén på deras digitaliseringsresa”. Just nu finns inga embargon eller sanktioner mot Israel på EU-nivå. Det är mot den bakgrunden svenska statliga myndigheter inte anser sig förhindrade att teckna miljardavtal med samma bolag som exempelvis vissa svenska pensionsfonder inte investerar i av etiska skäl. Det är därför rimligt att börja ställa krav på att Sverige ska införa en regel i krigsmateriellagen, om att även importen av krigsmateriel underkastas samma etiska regelverk som exporten.

Vapenavtalet som nu tecknats kommer att göra Sverige mycket beroende av det israeliska vapenföretaget Elbit Systems.

Vi kan inte köpa vapen från företag som knyts till stater som begår grova människorättskränkningar enbart för att det sätter berörda vapenföretag i jobbiga situationer. En sådan uppdatering av reglerna skulle innebära att Sverige är förhindrad att köpa vapen från länder som begår brott mot mänskliga rättigheter. Exempelvis Socialdemokraterna har tidigare drivit frågan om samma regler för export och import. Mot bakgrund av de senaste månadens utveckling i Palestina, där världen sett Israel begå både krigsbrott i form av bombningar av sjukhus och skolor, beordrande av folkförflyttningar och avstängning av el, vatten och internet till Gaza, dags att lyfta frågan igen.

Ett annat alternativ är att Sverige på EU-nivå agerar för att EU skall införa ett militärembargo mot Israel som omfattar såväl export som import av vapen till och från Israel, så länge landet begår folkrättsbrott mot det palestinska folket. Human Rights Watch har nyligen föreslagit att det införs ett totalt embargo mot att exportera vapen till Israel så länge landet begår krigsbrott och brott mot mänskligheten.

Sverige behöver dock inte vänta på det internationella samfundet. Vi kan på egen hand avsluta det militära samarbetet med den israeliska försvarsindustrin och det är dags att påbörja det samtalet.


Silas Aliki är advokat och en del av Kontextredaktionen

Etiketter:


Fortsätt läsa

Politik: Positiv särbehandling av rika & Ulfs dröm om barnfängelser

Statsminister Ulf Kristersson drömmer om att ta Sverige tillbaka till medeltiden och vill införa barnfängelser. Hanna Stenman undersöker vad det egentligen betyder när Sveriges statsminister säger att barn bör straffas som vuxna. Högerns politik bör benämnas för vad det är tycker Mireya Echeverría Quezada och har därför gjort en lista på hur rika och vita […]

Läs mer

Politik: Tidöregeringens chockdoktrin explained

Silas Aliki förklarar något igen! Denna gång chockdoktrinen och undantagstillståndet kopplat till den politik Tidöregeringen genomför just nu. Vad innebär alla presskonferenser? Hur hänger repressiva lagar ihop med högerns ekonomiska politik? Och varför ligger en chilenare bakom allt bra? Mireya Echeverria Quezada har som vanligt konsumerat TV, radio och tidningar och är inte förtjust i […]

Läs mer

Politik: Kontext om Palestina

Hanna Stenman har tänkt på bilder. Kanske som många andra har gjort dom senaste veckorna. Tusentals bilder över döda människor, direktrapporteringar över folks död och hur bilder väver en berättelse av en konflikt och ett ockupationskrig.  Vad händer med våra reaktioner och känslor i relation till hur vi konsumerar bilder av kriget i Palestina? Silas Aliki […]

Läs mer