Politik

Slöjförbud: vad gör facken?

Efter Skurups kommuns beslut om slöjförbud för personal och elever inom skola och förskola har partier i ytterligare 17 kommuner kommit med liknande förslag. Från fackens sida har det varit relativt tyst. Kontext har frågat några berörda fackförbund hur de ser på saken och hur deras strategier ser ut för att försvara medlemmarnas rätt att bära hijab. Denna text är en del i ett samarbete mellan Kontext och Arbetaren.

I Skurup röstade moderater och sverigedemokrater i december igenom ett slöjförbud för personal och elever i skolorna. Nu finns förslag i ytterligare 17 kommuner om slöjförbud i skola/förskola. I sex kommuner föreslås förbudet gälla även inom vård/omsorg eller hela den kommunala verksamheten (Södertälje, Alvesta, Åstorp, Uppsala, Kungsbacka).

Skolverket menar att det strider mot grundlagen, men en dom i EU-domstolen, 2017, slår dock fast att ett förbud mot huvudduk inte nödvändigtvis är diskriminering om det sker med hänvisning till en policy som innefattar politisk, filosofisk och religiös neutralitet på arbetsplatsen. En policy som bland annat SAS antog, vilket resulterade i att en hijab-bärande kvinna nekades arbete i incheckningsdisken på Arlanda. Arbetaren ringde upp några fackförbund vars medlemmar finns inom skola och förskola för att höra hur de ska försvara sina slöjbärande medlemmar.

Foto: Elina Pahnke

Sara Svanlund, andra vice förbundsordförande, Lärarnas riksförbund:

Hur har Lärarnas riksförbund agerat för att bistå slöjbärande medlemmar i Skurups kommun? 

– Vårt lokala ombud har inte blivit kontaktad men vi bevakar frågan lokalt tillsammans med övriga förbund.

Vad är er inställning till slöjförbud, liknande det i Skurup?

– Som fackförbund är det viktigt att vi bevakar våra medlemmars intressen så att ingen blir diskriminerad. Så länge slöjan inte utgör någon arbetsmiljörisk enligt Arbetsmiljölagen, eventuellt aktuellt i slöjdundervisningen, ser vi inga hinder med att bära slöja. Ett av skolans uppdrag är att ge eleverna förutsättningar och kunskap för att fatta självständiga beslut om hur de vill leva sina liv.

Hur kommer ni att arbeta för att backa upp medlemmar som vill bära hijab på jobbet om dessa förbud sprider sig till andra kommuner?

– Vi gör en bedömning på hur vi ska agera i varje enskilt fall som eventuellt uppkommer. Vi arbetar kontinuerligt med kunskap kring och utbildning i diskrimineringsgrunderna. Det är viktigt att påpeka att det är arbetsgivarens ansvar att se till att diskriminering inte förekommer. Alla överträdelser som drabbar medlemmarna kan förstås bli en facklig angelägenhet. Vi har fackliga ombud inklusive skyddsombud på skolorna som är tillgängliga för att ta upp sådana överträdelser och då i första hand med respektive arbetsgivare.

 Har ni haft ärenden där en medlem velat ha er hjälp för att hävda sin rätt att bära hijab?

– Jag har ingen information om något sådant ärende.

En dom i EU-domstolen, som antogs 2017, slår fast att ett förbud mot huvudduk inte nödvändigtvis är diskriminering om det sker med hänvisning till en policy som innefattar politisk, filosofisk och religiös neutralitet på arbetsplatsen. Har ni någon strategi för att hantera en eventuell lagändring i Sverige? 

– Vi kommer att ha en strategi om det blir skarpt läge och då får vi hantera frågan och våra jurister titta på det. Då måste vi såklart ta ställning, men i det här läget har vi inte gjort det.

Varför har ni inte gjort det?

– Vi tar ställning till hur vi ska agera i varje enskilt fall. Jag kan inte föregå någonting när inget fall har hänt och då är det svårt för mig att uttala mig. Förbundet är partipolitiskt obundet och vår verksamhet bygger på värderingar som de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

Det har varit stora demonstrationer utanför kommunhuset i Skurup och många lärare är oroliga för sin arbetssituation. Vad tänker ni om detta?

– Det förstår jag fullt ut och vi ska såklart ta hand om våra medlemmars rättigheter och se till att de inte blir diskriminerande. Ännu har vi inte blivit kontaktade om något fall, men om vi blir det ska vi såklart agera.

Foto: Elina Phanke

Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet:

 Har Lärarförbundet på något vis agerat för att bistå slöjbärande medlemmar i Skurups kommun? 

Vi jobbar förstås för alla medlemmar varje dag på en lång rad olika sätt, men det har inte funnits några sådana individärenden för Lärarförbundet att driva i Skurup.

Vad är er inställning till slöjförbud, liknande det i Skurup?

Lärarförbundet tar ställning och arbetar för mänskliga rättigheter. Vi ansluter oss till FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och till FN:s barnkonvention. Vi anser att ett mångkulturellt samhälle gagnar Sverige och att alla har förmåga att utvecklas och bidra till samhällets utveckling genom sina kunskaper och erfarenheter. Lärarförbundet tar därför avstånd från alla former av kränkningar, diskriminering och segregation samt verkar för ett jämställt och inkluderande samhälle.

Har ni haft ärenden där en medlem velat ha er hjälp för att hävda sin rätt att bära slöja? 

Det har så långt tillbaka vi kunnat kolla varken kommit in något ärende som gått till central förhandling eller för hantering hos Lärarförbundets jurister.

Hur kommer ni att arbeta för att backa upp medlemmar som vill bära slöja på jobbet om dessa förbud sprider sig till andra kommuner?

Som alltid kan den medlem som upplever sig bli felbehandlad på jobbet vända sig till oss, och vi kommer att ge det stöd som är möjligt och använda de verktyg som står till buds utifrån gällande lagar och regler.

2017 kom en dom i EU-domstolen, som är prejudicerande, och som slår fast att det inte är diskriminering att förbjuda huvudduk enligt en policy som förbjuder anställda att bära politiska, filosofiska eller religiösa symboler på jobbet? Hur kommer ni att stötta slöjbärande medlemmar om arbetsgivare börjar hänvisa till denna?

Oavsett om det gäller rätten att bära slöja eller t-shirt med tryck kommer Lärarförbundet arbeta för våra medlemmar. I det fall en medlem önskar pröva ett ärende så kommer vi att ta emot det, utreda och agera utifrån det vi kommer fram till.

Foto: Elina Pahnke

Ann Georgsson, Kommunal:

Vad är er inställning till slöjförbud liknande det i Skurup?

– I Sverige har vi en diskriminerings-lagstiftning som vi förhåller oss till. Både för politiker och arbetsgivare finns det ett tydligt regelverk om likabehand-ling och då ska man följa lagar och regler. Det är inte förenligt med religionsfrihet och diskrimineringslagen att inta de här generella förbuden, det är vår uppfattning. Också inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg finns det en tydligt regelverk kring att man får bära huvudduk. Att man i skolans värld då säger att det inte är okej är fruktansvärt. Ingen ska diskrimineras på grund av religion, sexu-ell läggning eller funktionsnedsättning, det är den lagstiftning vi har.

 Har ni haft ärenden i Skurups kommun?

– Jag har ingen kännedom om det i nuläget.

– Jag känner inte till ärenden vi fått upp centralt, utan då har man löst det lokalt. Inom omsorgen pågår diskussioner kring huruvida vårdtagaren får välja vilken personal som jobbar. Då är vi tydliga med att arbetsgivaren har ett tydligt regelverk att följa som utgår från likabehandling. Skulle vi få den här typen av ärenden skulle vi hantera dem.

 Finns det någon facklig strategi för att backa upp medlemmar ifall förbudet sprider sig till andra kommuner och sektorer? 

– I dagsläget följer vi svensk lagstiftning och hanterar ärenden utifrån den. Det har varit många diskussioner i vård och omsorg och här finns en tydlig lagstiftning och reglering kring detta. Vi lyder under speciella regler vilket är väldigt tryggt.


Fortsätt läsa

Politik: Kontexts samtal om fred på Kulturhuset inställt

Idag, den 8 mars, skulle Kontext ha hållit i ett samtal om fred och feminism på Kulturhuset i Stockholm. Nu är samtalet inställt.

Läs mer

Kultur: Palestina, mars 2024

Writing poems in the genocide Some will mutter This is not your genocide To write poems about – Omar Sakr Palestina, mars 2024 Under folkmordet  sätter vi vitlökar i landetkrattar körsbärsträdetsgula löv täcker odlingsbädden under folkmordet minns duhur overkligt röttlyste benvedets bladinnan de föll under folkmordet las colas de zorro blekta av höstenoktober  under folkmordet […]

Läs mer

Dagbok 2022-2026: Jag ser barnen i Rafah och tänker att vi är skyldiga dem något

I helgen talade Kontexts Elina Pahnke på en Palestinademonstration. Här publicerar vi talet.

Läs mer