Politik

Kontexts samtal om fred på Kulturhuset inställt

Idag, den 8 mars, skulle Kontext ha hållit i ett samtal om fred och feminism på Kulturhuset i Stockholm. Nu är samtalet inställt.

Kontext blev inbjudna i höstas för att hålla ett samtal i anslutning till internationella kvinnodagen. Vi fick själva välja vad det skulle handla om. Vi bestämde oss för att tala om fred och feminism, hur fred historiskt har varit en given feministisk fråga som en motkraft till den patriarkala militarismen. 

Vår tanke var att analysera hur feminismen och fredsrörelsen varit sammanlänkade i det förflutna, och hur vi kan förstå världen genom den linsen idag. Hur man säljer krig med feministiska budskap, hur Nato-medlemskapet blev en nästan odebatterad process och hur kritik mot Israels pågående folkmord i Gaza bemötts med “feministiska” motargument. Hur blev fred en laddad ståndpunkt i vår tid? Har feminismen övergett freden?

Några veckor före evenemanget ifrågasätter Kulturhuset vår punkt, och säger att vi behöver ha någon “från andra sidan” om vi ska få genomföra samtalet. De ger oss också möjligheten att byta ämne. Istället för fred, vill de nu att vi ska tala om någonting annat. Kanske något med hbtq-perspektiv, föreslår de. Vi informerar om att queersen demonstrerat för ett eldupphör i Palestina varje helg sedan oktober, sedan tackar vi för oss.

Det senaste decenniet har det fördjupade offentliga samtalet kvävts i samtalsaktivism och debattifiering. Den populära beskrivningen av samtiden som polariserad hanteras med att de uppställda motpolerna ska in i samtalsringen. Ofta är definitionen av de extrema polerna i klass med att en människa som utsätts för och inte gillar rasism, ska mötas i ett samtal med en rasist.

Det krymper det offentliga och demokratiska samtalet. Kulturinstitutioner måste kunna härbärgera intellektuella samtal. 

Kulturhuset visar sig tyvärr ha trampat in på stigen av ängslighet och cancelleringskultur. Istället för att vara ett Kulturhus för fördjupande samtal har Kulturhuset blivit en institution där det offentliga samtalet begränsas. Det är alarmerande.

Syftet med Kontext var att skapa en oberoende medieplattform med fördjupande journalistik och samtal om vår samtid, med perspektiv som saknas i offentligheten. Det var också detta samtals utgångspunkt. Kontext hoppades få fördjupa oss i frågan om varför fred blivit en laddad politisk fråga. Istället villkorades samtalet – vilket också bevisar vår tes om att något som tidigare var en relativt oladdad ståndpunkt, nu kommit att anses radikal. 
Vårt samtal fortsätter. Kontext kommer fortsätta att analysera militarismen på andra plattformar. Men på Kulturhuset är samtalet om fred idag inställt.


Fortsätt läsa

Politik: Kontexts samtal om fred på Kulturhuset inställt

Idag, den 8 mars, skulle Kontext ha hållit i ett samtal om fred och feminism på Kulturhuset i Stockholm. Nu är samtalet inställt.

Läs mer

Kultur: Palestina, mars 2024

Writing poems in the genocide Some will mutter This is not your genocide To write poems about – Omar Sakr Palestina, mars 2024 Under folkmordet  sätter vi vitlökar i landetkrattar körsbärsträdetsgula löv täcker odlingsbädden under folkmordet minns duhur overkligt röttlyste benvedets bladinnan de föll under folkmordet las colas de zorro blekta av höstenoktober  under folkmordet […]

Läs mer

Dagbok 2022-2026: Jag ser barnen i Rafah och tänker att vi är skyldiga dem något

I helgen talade Kontexts Elina Pahnke på en Palestinademonstration. Här publicerar vi talet.

Läs mer