Kultur

Ur Omsorg

Dikterna är hämtade ur Omsorg, som kommer hösten 2019 på Pequod Press.

Foto: Hanna Källebo Neikter
Foto: Hanna Källebo Neikter

FORMALITETER

Jag ger honom
utvärderingsblanketten
med tre stiliserade ansikten:
Ett surmunnat, ett rakmunnat,
ett leende. Några heldragna
streck finns på plats under
ansiktena, där man uppmanas
att formulera egna kommentarer.

Detta är ett instrument så
förenklat att även personer
med stora kognitiva svårigheter ska
ha möjlighet att fylla i det, kanske
tillsammans med en anhörig,
en boendestödjare eller om
ingen annan är tillgänglig:
tillsammans med behandlaren.

Blanketterna räknas men
kommentarerna tar ingen
till vara. Blanketternas antal
är viktiga för mottagningens
ersättningsnivåer. Men innehållet
är ointressant. De är en formalitet.

Han ringar in det leende ansiktet
och säger: Nu får ni bättre än ni är.
Och jag antar att det svaret
är just vad min illa ställda
fråga, min formalitet,
förtjänar.


ATT UTFÖRA OMSORGSARBETET:

Att hämta ett glas vatten och en halstablett.
Att vara vänlig, intresserad och uppmuntrande.
Att följa habiliteringsplanen.
Att rita en bild på ett papper för att öppna alternativa kommunikationsvägar.
Att skriva en vårdplan.

Att arbeta med en tidslinje för att försöka göra ett förlopp mindre abstrakt.
Att peta bort matrester som fastnat mellan tänderna innan den första patienten efter lunch.
Att föreslå både god man och kontaktperson.
Att i meddelande till handläggare konstatera att patienten har fått en påtagligt försämrad livskvalité efter förändring i stödinsatserna.

Att upprätthålla ramarna.
Att låta samtalet gå en kvart över den utsatta tiden utan att avbryta.
Att skriva ut en blankett och hjälpa till att fylla i den.
Att initiera ett möte med boendestödjare för att diskutera beteendeproblem och förhållningssätt.

Att uppdatera kontaktuppgifterna.
Att skriva ut en busstidtabell.
Att öppna ett fönster och låta rummet blåsas rent inför nästa timme.
Att med så få ord och så korta meningar som möjligt förklara skillnaden mellan högfungerande autism och lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Att konstatera att stora brister i turtagning och spontan kommunikation föreligger.
Att beskriva gränserna för innevarande mottagnings uppdrag.
Att överräcka en näsduk.
Att utvärdera vårdplanen utan patientens medverkan.

Att skriva en remiss och föreslå en utvidgad bedömning.
Att försöka nå anhöriga med en inbjudan till mötet.
Att dra ett djupt andetag efter att mötet avslutats.
Att ställa en öppen fråga.

Att dokumentera att en suicidriskbedömning genomförts utifrån suicidtrappan.
Att skriva en ny vårdplan.
Att inhämta patientens tillåtelse att läsa journaler från barn- och ungdomspsykiatrin i annat län.
Att ge konkreta svarsalternativ.

Att låta blick möta blick.
Att låta en blick glida undan.


ARBETE OCH ANSIKTE

Jag släcker datorskärmen
för dagen. Det är februari

och ute börjar redan natten.
Det är inte ett annat land

som börjar där. Det är bara
natten. Landet ligger kvar

när natten faller. I natten
går det ingenstans. Jag arbetar

i omsorgen, med sorgen
bara en stavelse

bort. Innan jag ska gå
speglas mitt ansikte

i det mörka fönstret
och ser in på mig från

natten. Där ute är ansiktet
och här inne är arbetet.


Fortsätt läsa

Vem får kallas för flykting?

Vilka anses vara flyktingar och på vilka sätt bygger flyktingkonventionen på rasistiska föreställningar om vem som skyddsvärd? Juristen och skribenten Jenny Nguyen undersöker godtyckligheten…

Læs mere

Humanismens status i klimatkrisen

Har humanismen fått en särskild status i klimatkrisen? Vilka antaganden grundar sig den statusen i sådana fall på? Idéhistorikern och författaren Johan Espersson undersöker om…

Læs mere