Könsregimen

Uppkomsten av en könsregim

Vad är det som händer i medier när allt fler börjar larma om att det binära könssystemet är på väg att upplösas?

Bild: Hanna Stenman

I Kontextredaktionen har vi följt den transfientliga debatt som intensifierats under de senaste åren och märkt hur transpersoner diskuteras som någon sorts nytt fenomen. 

Med det tillkommer ett redovisningskrav: vad är trans/varför finns transpersoner/hur många är tillräckligt/hur många är för många. 

Med det här temanumret vill vi visa er någonting annat – nämligen att den här diskussionen måste ses som en förlängning av hur människor på maktpositioner alltid dragit gränser mot dem som gör anspråk på rättigheter och resurser i ett ojämlikt samhälle. 

I det här temat kommer vi att titta närmare på ett förbisett kapitel i den svenska berättelsen om kön. 

På flera platser i västvärlden har det queera communityt behövt infinna sig som upplysare när historien förvanskats. När cis-personer hävdar trans som en trend, trans som ett hot, eller trans som en särartsfråga som hotar den feministiska kampen har queersen varit tvungna att berätta hur det verkligen ligger till: Kön, som vi uppfattar det idag, uppstod inte bara som ett patriarkalt påhitt, utan också ett rasbiologiskt, där den koloniala bilden av en kvinna var synonymt med en vit kvinna i en viss samhällsklass.

Vi kommer inte att förklara vad trans är. Istället kommer vi diskutera cis.

Den binära heteronorm som idag ses som självklar har alltså aldrig varit det, utan måste förstås som en specifik kolonial ordning som fyllde en funktion – nämligen att sortera in folk för att enklare kunna exploatera dem. Samtidigt som vita västlänningar placerade sig själva högst upp i en rashierarki så befäste de också sanningar om kön – vem som var en riktig kvinna, och en riktig man. 

Varför är det viktigt att veta? 

Jo, det hjälper oss att förstå varför frågan om trans är så laddad. Den utmanar gränser, inte bara kring kön, utan också kring hela det nuvarande koloniala system som västvärldens rikedom bygger på. Texterna i de här temat ska förstås utifrån detta. Vi kommer inte att förklara vad trans är. Istället kommer vi diskutera cis. 

Vi kommer att diskutera det som vi i det här temat kallar för könsregimen. 

För att kunna göra det har Kontext rest till Sapmi, där Silas Aliki och Judith Kiros mött människor som på olika sätt behövt förhålla sig till den svenska nationalstatens gränsdragningar. De kommer i var sitt reportage diskutera bland annat hur bilden av Moder Svea rättfärdigat exploatering och våld.

Vi kommer också att närma oss frågan om kön från andra håll.

Ni får träffa människor som kämpat emot den svenska könsregimen, genom en rad protestporträtt. Ni kommer att få lyssna på två butchar som pratar om butch. Och vi tar med er till 60-talets transklubbliv. 

Vi hoppas kunna visa varför de här sakerna formuleras samtidigt: Vem som är en medborgare. Vem som är en kvinna. Vem som har möjlighet att kräva sina rättigheter. Och vem som ställs utanför det här systemet. 

Och under temats gång hoppas vi kunna sätta det aggressiva samtal som beretts plats i andra medier i en bredare kontext. 

Vi hoppas kunna visa varför de här sakerna formuleras samtidigt: Vem som är en medborgare. Vem som är en kvinna. Vem som har möjlighet att kräva sina rättigheter. Och vem som ställs utanför det här systemet. 

Genom att förstå den nuvarande binära könsordningens koloniala historia lär vi oss också någonting annat. När de försöker sortera in oss för att enklare kunna avfärda oss, när kategorier uppstår bara för att gynna den ordning som betalar oss mindre, deporterar oss och disciplinerar oss, blir vår uppgift tänka bortom deras gränser. 

Ps: Kontext har gjort det här temat helt ideellt. Hjälp oss att fortsätta göra journalistiken ni längtat efter genom att bli Patreons eller genom att Swisha valfri summa till 123 621 21 79.

Etiketter:


Fortsätt läsa

Dagbok 2022-2026: Jag ser barnen i Rafah och tänker att vi är skyldiga dem något

I helgen talade Kontexts Elina Pahnke på en Palestinademonstration. Här publicerar vi talet.

Läs mer

Politik: Varför stoppar ingen Israels bombningar i Gaza?

Över hela världen marscherar människor till stöd för den palestinska civilbefolkningen, som mördats i tiotusental. Många av oss har sett videos på sörjande föräldrar, döda barn. Många av oss har också märkt att de blivit färre och färre. Inte de döda barnen, de blir fler för varje timme som går. Men bilderna på dem. Minst […]

Läs mer

Politik: Universitet förbereder studenter för krig

Samtidigt som politiska företrädare uppmanar svenskar att förbereda sig på krig har Försvarsmakten börjat synas på universiteten. Studenterna förbereds till att bli soldater. Elliot Mason skriver om när lärosäten blir en förlängning av statens krigslängtan.

Läs mer