Sarra Anaya

Sarra Anaya är Kontexts kulturredaktör. Hon är även verksam som konstnärlig ledare och redaktör för översättningsprojektet Shaerat som introducerar arabiska författare och poeter för en svensk publik. Hon har ingått i skrivkollektivet Ce(n)sur tillsammans med Morgan Lindengren, Burcu Sahin, Emilia Felix, Judith Kiros (Kontext litteraturredaktör) och Oliver Stridsberg. Sarra Anaya har också jobbat som lokalvårdare, avlösare och hållit i poesi-workshops för ungar. Sarra Anaya har även gått Biskops-Arnös författarlinje och jobbat som redaktör för tidskriften Glänta.